• Λογοθεραπεία
• Εργοθεραπεία
• Ψυχολογική Εκτίμηση - Στήριξη
• Ειδ. Θεραπευτική Αγωγή
• Συμβουλευτική Γονέων
• Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών - Δυσλεξία

*Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία 
που είναι ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥ

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική Εκτίμηση
 • Ειδ. Θεραπευτική Αγωγή
 •  Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση Μαθ. Δυσκολιών - Δυσλεξία

*Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που είναι ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥ

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική Εκτίμηση - Στήριξη
 • Ειδ. Θεραπευτική Αγωγή
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση Μαθ. Δυσκολιών - Δυσλεξία

*Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που είναι ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥ

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική Εκτίμηση - Στήριξη
 • Ειδ. Θεραπευτική Αγωγή
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση Μαθ. Δυσκολιών - Δυσλεξία

*Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που είναι ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥ

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική Εκτίμηση - Στήριξη
 • Ειδ. Θεραπευτική Αγωγή
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση Μαθ. Δυσκολιών - Δυσλεξία

*Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που είναι ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥ

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική Εκτίμηση - Στήριξη
 • Ειδ. Θεραπευτική Αγωγή
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση Μαθ. Δυσκολιών - Δυσλεξία

*Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που είναι ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥ

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική Εκτίμηση - Στήριξη
 • Ειδ. Θεραπ. Αγωγή
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση Μαθ. Δυσκολιών - Δυσλεξία 

*Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που είναι ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥ • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική Εκτίμηση - Στήριξη
 • Ειδ. Θεραπ. Αγωγή
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση Μαθ. Δυσκολιών - Δυσλεξία 

*Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που είναι ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥ

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική Εκτίμηση - Στήριξη
 • Ειδ. Θεραπ. Αγωγή
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση Μαθ. Δυσκολιών - Δυσλεξία 

*Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που είναι ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥ • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική Εκτίμηση - Στήριξη
 • Ειδ. Θεραπευτική Αγωγή
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση Μαθ.Δυσκολιών - Δυσλεξία

*Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που είναι ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥ

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική Εκτίμηση - Στήριξη
 • Ειδ. Θεραπ. Αγωγή
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση Μαθ. Δυσκολιών - Δυσλεξία 

*Το Κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που είναι ενταγμένα στον ΕΟΠΥΥΔυσλεξία

Δυσλεξία

Η Δυσλεξία είναι μία αντιληπτικού τύπου διαταραχή.
Εκφράζεται ως η αδυναμία ενός παιδιού να κατακτήσει τη δυνατότητα της ανάγνωσης. Η ανάγνωση γίνεται με ιδιαίτερα κοπιαστικό τρόπο. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να αντιληφθεί φθόγγους (ακουστικά ή οπτικά), να αντικαθιστά φθόγγους ή συλλαβές ή ακόμη και λέξεις ή και να μεταθέτει, να παραλήπει ή να προσθέτει φθόγγους, συλλαβές ή και λέξεις.
Η αδυναμία μπορεί να επεκταθεί και στη γραφή (Δυσορθογραφία, Δυσγραφία).
Είναι μια διαταραχή στην κατάκτηση του γραπτού λόγου.

Υπάρχουν δύο τύποι Δυσλεξίας (οι οποίοι σχετίζονται με διαταραχή της αντίληψης):

 1. Ο Οπτικός τύπος: αντικατάσταση γραμμάτων με γραφική ομοιότητα.

 2. Ο Ακουστικός τύπος: αντικατάσταση φθόγγων με ακουστική - φωνητική ομοιότητα.


  Εκτός από αυτές τις διαταραχές, το άτομο που παρουσιάζει Δυσλεξία μπορεί να παρουσιάζει και άλλες δυσκολίες:
 1. Διαταραχή στον χωρο - χρονικό προσανατολισμό
 2. Διαταραχή στην πλευρίωση
 3. Υπερκινητικότητα
 4. Διαταραχή του κινητικού συντονισμού: μερικά άτομα παρουσιάζουν διαταραχή στη λεπτή κινητικότητα, άλλα στην αδρή κινητικότητα
 5. Διαταραχή στον οπτικοκινητικό συντονισμό (συντονισμός μάτι - χέρι)
 6. Διαταραχή στο ρυθμό
 7. Διαταραχή του σχήματος του σώματος
 8. Διαταραχή κατά την διατύπωση της σκέψης
 9. Δυσκολίες στην απόδοση περιεχομένων
 10. Γραφοκινητικές δυσκολίες (Δυσγραφία)
 11. Μερικά άτομα έχουν δυσκολία στα μαθηματικά (δυσκολία στην οργάνωση της σκέψης)
 12. Διαταραχές στην παρατήρηση και στην συγκέντρωση
 13. Αδυναμίες μνήμης
 14. Συναισθηματική αστάθεια
 15. Δυσκολίες κατά την σύνδεση φωνήματος - γραφήματος (συνέπεια μίας καλής οπτικής ή ακουστικής διαφοροποίησης).
Website Security Test